بهترین پروتئین برای عضله سازی

بهترین پروتئین برای عضله سازی کدام است؟

سوالی که بسیاری از ورزشکاران هرروز از ما میپرسند

این سوال یک سوال بسیار کلیدی برای تغذیه ورزشکاران و به ویژه بدنسازان است

پروتئین پودر آب پنیر، پودر سفیده تخم مرغ، پودر ایزوله سویا، پودر پروتئین شیر ( کازئین ) و انواع مواد غذایی حاوی پروتئین باعث سردرگمی در انتخاب بهترین پروتئین میشوند

اینکه چند سال دارید و چه میزان فعالیت بدنی دارید مهم است

نکته مهم تر و شاید شاه کلید اصلی، زمان مصرف پروتئین باشد

پروتئین زود جذب چیست

پروتئین دیرجذب چیست

کدام محصول پروتئینی حاوی اسید آمینه های ضروری بدن است

پاسخ به همه این سوالات در یک ویدئوی 30 دقیقه ای فوق العاده با نام

بهترین پروتئین برای عضله سازی

لینک ویدئو در آپارات

مطالعه این مطلب به شما پیشنهاد میشود
بدنسازی برای بانوان