• پودر سفیده تخم مرغ آلمانی
  پودر سفیده تخم مرغ آلمانی
  پودر سفیده تخم مرغ آلمانی
  ۷۷,۰۰۰ تومان
  مشاهده و خرید محصول
 • وزن
 • نامعلوم
 • وزن و نوع محصول
 • 1000 گرمی آلمانی 80% با طعم وانیل خامه
  1000گرم آلمان مصرف عمومی (وانیل خامه-وانیل کره)
  1000گرمی آلمانی 80% با طعم وانیل کره
  400 گرمی آلمانی 80% با طعم وانیل خامه
  400 گرمی آلمانی 80% با طعم وانیل کره
  400گرم آلمانی مصرف عمومی (وانیل کره یا وانیل خامه)